دتایل شیشه اسپایدر

دتایل شیشه اسپایدر

در طراحی و محاسبه دتایل شیشه اسپایدر مهم ترین عامل ارتفاع نمای ساختمان و سیستم اجرای نمای اسپایدر است. اگر در اجرای نمای اسپایدر از سیستم کابلی استفاده شود محاسبه دتایل شیشه اسپایدر بسیار پیچیده و مشکل است اما اگر از سیستم خرپا در اجرای نمای اسپایدر استفاده شوذ دتایل شیشه اسپایدر بسیار ساده محاسبه می شود. دتایل شیشه اسپایدر به دو قسمت سازه پشتیبان نمای اسپایدر و پنل بندی شیشه های نمای اسپایدر تقسیم می شود. spider glass façade detail

 

 

 


جهت مشاهده محصولات نرده استیل و حفاظ استیل مجموعه آکات استیل می توانید با کلیک بر روی آدرس وبسایت رسمی نرده و حفاظ آکات وارد سایت شوید. لینک وبسایت کلیک کنید www.akat-steel.ir


نمای اسپایدر,نمای شیشه ای اسپایدر,قیمت شیشه اسپایدر

 

دتایل شیشه اسپایدر
دتایل شیشه اسپایدر
دتایل شیشه اسپایدر
دتایل شیشه اسپایدر
دتایل شیشه اسپایدر
دتایل شیشه اسپایدر
دتایل شیشه اسپایدر
دتایل شیشه اسپایدر