نرده شیشه ای پله

نرده شیشه ای پله

نرده های شیشه ای مناسب برای راه پله ها باید از شیشه سکریت و لمینت ساخته شوند زیرا این نوع شیشه ها از مقاومت بالایی در برابر فشار و ضربه برخوردارند. بهترین مدل نرده شیشه ای پله مدل تمام شیشه ای اسپیگت و نرده شیشه ای اکسپوز می باشد. در اجرای نرده های شیشه ای پله باید به نکاتی توجه کرد که در ادامه بیان می شود. انتخاب سیستم مهار کننده شیشه در این مدل نرده ها باید با توجه به محدویت فضای راه پله باشد و در انتخاب طرح نرده شیشه ای راه پله باید به شکل ظاهری کف پله ها توجه شود. در ساختمان های عمومی که تردد افراد در راه پله زیاد است باید حتما از شیشه های با کیفیت و استحکام بالا استفاده شود و برای جلوگیری از حوادث غیر منتظره شیشه مورد استفاده در نرده ها باید حتما سکریت لمینت شده باشد.stair glass handrail railing

نرده استیل

نرده شیشه خور پله
نرده شیشه ای پله سکریت لمینت
نرده شیشه ای رو کار ریلی راه پله
نرده شیشه ای راه پله
نرده تمام شیشه ای پله فیکس پوینت سکریت لمینیت
نرده تمام شیشه ای پله با هندریل استیل
نرده شیشه ای پله با بست شیشه حور
نرده شیشه ای دفنی پله
نرده شیشه ای پله فیکس پوینت کنار  پله
نرده شیشه ای پله با هندریل چوبی
نرده شیشه ای بابیس الگانس پله
نرده شیشه ای پله
نرده شیشه خور سکریت و لمینیت پله
نرده شیشه ای پله با هندریل و پایه
نرده شیشه خور پله
نرده شیشه ای تمام شیشه ای پله
نرده شیشه ای سکریت پله
نرده شیشه ای پله فیکس پوینت